Meet de luchtkwaliteit tijdens Oud & Nieuw

Meet de luchtkwaliteit tijdens Oud & Nieuw

Benieuwd naar de eerste resultaten van de luchtkwaliteit in Wageningen, of wil je bijdragen aan dit onderzoek en ook een sensor installeren? Kom dan 7 december naar de BBLTHK. De deur gaat om 19:45 open en iedereen is welkom. We starten om 20:00.

Biodiversiteit in Wageningen

De campus van Wageningen University & Research (WUR) is in de afgelopen 100 jaar veranderd van bos en landbouwgrond naar een strak geplande en bebouwde omgeving met enkele groene habitats. Het aan de WUR gekoppelde Wageningen Biodiversity Initiative heeft een Biodiversity Challenge uitgeroepen om alle soorten planten, vogels, insecten, water- en bodemdiertjes op de campus gedurende zes weken in kaart te brengen in een zogenaamde ‘bioblitz’.

Bomen in Wageningen

Een klein collectief Wageningers gaat zich actief inzetten voor het behoud van bomen in de stad. De aanleiding voor het initiatief is hde zorg dat er op jaarbasis veel bomen verdwijnen en er niet even veel voor in de plaats komen. Zo zijn de wortels gegroeid van een onderzoek, dat samen met Stadslab op touw wordt gezet. In dit onderzoek wil de groep uitzoeken of hun vermoedens stroken met de werkelijke situatie.

Minibibliotheken in Wageningen op de kaart

Vorig jaar 11 juni heette de nationale dag van de minibibliotheek. ZinZin, een cultureel collectief dat zich inzet om samen met bewoners en bezoekers verhalen te maken, greep deze gelegenheid aan meer inzicht te krijgen in het wel en wee van de straatboekenkasten in Wageningen. Via een oproep om foto’s in te zenden zijn zoveel mogelijk boekenkasten in beeld gebracht. Stadslab is bij het project betrokken om de verzamelde informatie op een digitaal, interactief platform bij elkaar te brengen en daarmee een mogelijkheid te bieden aan Wageningers om mee te doen aan het onderzoek.

luchtkwaliteit meten in Wageningen

Aan belangstelling geen gebrek. Op en na de voorlichtingsavond van 31 oktober vorig jaar zijn er veel aanmeldingen binnengekomen. Wat is er ondertussen gebeurd en hoe, waar, wanneer we met wat gaan beginnen. Op woensdag 8 februari 2023 geven we in de bblthk ’s avonds om 20.00 uur een toelichting, inloop vanaf 19.45 uur.

Er is een veel moderner luchtmeet instrument, de Pavono-Guard, ontwikkeld door Bert Heusinkveld van de WUR. Hierbij zijn alle onderdelen verbeterd: Nieuwere sensoren, nauwkeuriger, veelzijdiger en duurzamer; een modernere microcomputer met nieuw ontwikkelde software en externe antenne voor betere ontvangst op grotere afstand van het wifi punt. Tevens is er een zeer compacte 3d geprinte behuizing gerealiseerd.
Vanwege de grote belangstelling hebben we de onderdelen voor de sensoren voordelig kunnen inkopen. In totaal zijn voor 70 meetinstrumenten in en om Wageningen spullen besteld. Dit is mede mogelijk gemaakt door support van gemeente Wageningen.

8 december in de bblthk: Binnenveld, burgers en slootwater

Hoe gaat het met de waterkwaliteit in het Binnenveld? Dat is de vraag waar een groep van 25 actieve omwonenden zich aan hebben gewijd door hier afgelopen zomer metingen aan te doen. Dat is uitgevoerd in het kader van het landelijke project Vang de Watermonsters.

Het burgermeetnetwerk luchtkwaliteit is van start gegaan!

Op 31 oktober 2022 is er in een volle bblthk een start gemaakt met een initiatief om een burgermeetnetwerk luchtkwaliteit in Wageningen te realiseren. Al minstens 30 mensen willen meedoen met fijnstof concentraties meten. Dit is vooral ingegeven vanwege de toenemende bezorgdheid over houtrookoverlast. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door Stadslab (bblthk), Platform duurzaam Wageningen en Bert Heusinkveld van de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR.

Voorlichtingsavond: Luchtkwaliteit in Wageningen

Er wordt landelijk al veel gemeten en gemonitord op het gebied van rook en luchtkwaliteit. Ben jij benieuwd naar de rook en luchtkwaliteit in Wageningen? Kom dan naar de voorlichtingsavond op 31 oktober in de bblthk. De deur gaat om 19.30 uur open en iedereen is welkom.