Bomen in Wageningen

Een klein collectief Wageningers gaat zich actief inzetten voor het behoud van bomen in de stad. De aanleiding voor het initiatief is hde zorg dat er op jaarbasis veel bomen verdwijnen en er niet even veel voor in de plaats komen. Zo zijn de wortels gegroeid van een onderzoek, dat samen met Stadslab op touw wordt gezet. In dit onderzoek wil de groep uitzoeken of hun vermoedens stroken met de werkelijke situatie.

De hoofdgedachte is om in de loop van het proces de inwoners van Wageningen op te roepen zich aan te sluiten. Een bijeenkomst in de bibliotheek moet in dit kader de aftrap worden, maar voor het zover is zullen er voldoende voorbereidingen worden getroffen. Afgelopen week is het eerste verkennende gesprek met de betrokkenen gevoerd. De komende periode zal worden gebruikt om informatie over bomen in Wageningen te vergaren en in kaart te brengen. Er is afgesproken om over een maand weer tezamen te komen, in de hoop dat van al wat in de tussentijd is verzameld een goede fundering kan worden gelegd om naar buiten te treden met een uitnodiging voor de inwoners om mee te doen.

Wil je hierover meedenken? Stuur een mail naar stadslab@bblthk.nl.

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl