Drinkable Rivers Wageningen

Omschrijving 

Drinkable Rivers Wageningen is een burgerinitiatief dat in Wageningen de kwaliteit van de Rijn gaat meten. Het is onderdeel van de stichting Drinkable Rivers, die zich inzet voor de verbetering van de waterkwaliteit van rivieren. Deze stichting is actief in Nederland en daarbuiten, en streeft ernaar de waterkwaliteit van alle rivieren in kaart te brengen. Met de ambitie om rivieren weer drinkbaar te maken.

“Rivieren voeden de aarde. Het water dat door hun bedding stroomt, vormt de essentie van elk ecosysteem en is onmisbaar voor ons bestaan. De balans tussen mens en rivier is echter zoekgeraakt en het lijkt erop dat we de waardevolle connectie met de rivier uit het oog verliezen. Er was eens een tijd dat het water van de rivieren drinkbaar was. Om deze verloren balans te herstellen, slaan we de handen ineen en zoeken we naar de hernieuwde connectie met de rivier. Wat is jouw connectie met de Rijn in Wageningen?” – Projectgroep Drinkable Rivers Wageningen

Op 22 februari is Drinkable Rivers Wageningen officieel van start gegaan. Hoe die avond in de bblthk was, lees je hier.

Eind maart vindt de eerste meetdag plaats, waarbij alle aanwezigen leren hoe de metingen begeleid en uitgevoerd behoren te worden. Daarna volgt er minstens tweemaandelijks een meetdag. Hierbij meten ze de waterkwaliteit van de Nederrijn en organiseren ze een activiteit. Deze activiteit kan verschillen van een natuurwandeling tot al kanoënd afval verzamelen tot zingen voor de Rijn. Het doel is bewuster te zijn van de kwaliteit en de connectie met de Rijn, om er vervolgens beter mee om te gaan.

Dit project wordt ondersteund door de gemeente Wageningen.

Startvraag

Wat is de waterkwaliteit van de Nederrijn in Wageningen?

Hoe kunnen we rivieren weer drinkbaar maken?

Rol Stadslab 

Stadslab begeleidt het proces van onderzoeksvraag naar actief burgerinitiatief. Geeft een podium aan het initiatief Drinkable Rivers Wageningen. Brengt mensen bijeen en helpt bij het werven van mensen die de waterkwaliteit van de Wageningse Nederrijn willen meten.

Resultaat

Er bestaat nu een kerngroep van 4 inwoners van Wageningen. Daarbij is een groep van 15 betrokken inwoners die helpt met het meten en monitoren van data, en het organiseren en vastleggen van activiteiten.

Ook is er een website waarop activiteiten en metingen zichtbaar zijn. Deze is nog in opbouw en vind je hier: Website Drinkable Rivers Wageningen.

Via Instagram is ook te volgen waar het burgerinitiatief zich mee bezighoudt: Instagram Drinkable Rivers Wageningen.

De burger wetenschap over waterkwaliteit is actief en verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is in het meten van de waterkwaliteit van de Nederrijn en/of het organiseren van activiteiten met en rondom de Nederrijn.

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl