Luchtkwaliteit Wageningen

Omschrijving 

Platform duurzaam Wageningen vraagt zich al langer af wat de impact is van houtstoken en of verbranden van andere spullen zoals kolen op de lokale luchtkwaliteit.

Er wordt landelijk al veel gemeten en gemonitord. Het is bekend dat rook invloed heeft op de luchtkwaliteit. De meeste modellen laten echter een heel abstract beeld zien en weinig detail niveau. Zo is er vaak geen onderscheid in uitlaatgassen en rook van het stoken van hout. Daarnaast is het netwerk van de sensoren heel dun om details te geven op lokaal niveau. Het zou dus prima kunnen dat Wageningen algemeen gemiddeld een goede luchtkwaliteit meet maar dat dit per wijk een heel ander plaatje kan zijn. Uiteraard kan dit ook andersom zijn en dat blijkt dat een sensor een veel te hoge uitslag laat zien in vergelijking met de verschillende buurten.

Kortom tijd voor een fijnmazig netwerk in Wageningen van sensoren die nauwkeurig de luchtkwaliteit kunnen meten.

In samenwerking met de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR is er een sensor gekozen die goed werkt en makkelijk te installeren is tegen een schappelijke prijs.

Er is een gedegen model waarbinnen de data betrouwbaar verwerkt kan worden.

Het volgende punt is het opzetten van een netwerk van mensen en partijen die graag deelnemen aan dit onderzoek. Mensen die een sensor willen hebben en willen installeren.

Startvraag

Platform duurzaam Wageningen, Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR slaan de handen ineen om de Wageningse luchtkwaliteit op buurtniveau nauwkeurig te monitoren. Wat is de kwaliteit van de lucht in Wageningen?

Rol Stadslab 

Stadslab geeft een podium aan het initiatief Luchtkwaliteit Wageningen. Brengt mensen bijeen en helpt bij het werven van mensen die een sensor willen hebben. Een sensor die de luchtkwaliteit lokaal meet.

Meer informatie

Leerstoel groep Meteorologie en Luchtkwaliteit

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Leerstoelgroepen/Omgevingswetenschappen/Meteorologie-en-Luchtkwaliteit.htm

Platform duurzaam Wageningen

http://www.duurzaamwageningen.nl/

Online community Luchtkwaliteit in Wageningen

https://www.kenniscloud.nl/page/11838/luchtkwaliteit-wageningen

 

 

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl