Minibibliotheken in de stad

Omschrijving

ZinZin Wageningen, een cultureel collectief dat zich inzet om samen met bewoners en bezoekers van Wageningen verhalen te maken, heeft samen met het Stadslab een interactieve kaart gemaakt met zoveel mogelijk minibibliotheken in Wageningen. ZinZin houdt van minibibliotheken omdat ze een soort weeshuizen voor oude boeken zijn. Dat ze er zijn, zonder dat iemand zegt dat het moet of er geld aan verdient, maakt ze bijzonder en wekt interesse op voor onderzoek.

ZinZin voert dit onderzoek waar mogelijk op een creatieve en participatieve manier uit. Hierdoor kunnen deelnemers op een laagdrempelige wijze de maatschappelijke betrokkenheid en culturele diversiteit vergroten.

Startvraag

De vraag waarmee het onderzoek in gang is gezet luidt: Waar staan de minibibliotheken in Wageningen en wat betekenen ze voor hun eigenaren? Via een oproep om foto’s van de boekenkasten in te zenden brachten Wageningers zelf niet alleen de minibibliotheken in beeld, maar genereerden ze er ook meer aandacht voor. De verzamelde informatie leverde het antwoord op deze vraag. Dit antwoord is verwerkt in een online kaart. Deze valt te bekijken door op de afbeelding van de boekenkast aan de Lawickse Allee te klikken, of via de link onderaan dit artikel.

Rol Stadslab 

Stadslab is bij het project betrokken om de verzamelde informatie op een digitaal, interactief platform bij elkaar te brengen en daarmee een mogelijkheid te bieden aan Wageningers om mee te doen aan het onderzoek.

Resultaat 

Tot dusverre heeft dit project het volgende opgeleverd:

  • Een online kaart met informatie en beeld van de minibibliotheken in Wageningen
  • Meer aandacht voor de minibibliotheken
  • Samenwerking in Wageningen tussen culturele professionals en inwoners en bezoekers
  • Een in september 2023 aan te vangen onderzoek met de WUR naar het gebruik van minibibliotheken

Meer informatie 

Website Zinzin 

Kaart Minibibliotheken

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl