Minibibliotheken in Wageningen op de kaart

Vorig jaar 11 juni heette de nationale dag van de minibibliotheek. ZinZin, een cultureel collectief dat zich inzet om samen met bewoners en bezoekers verhalen te maken, greep deze gelegenheid aan meer inzicht te krijgen in het wel en wee van de straatboekenkasten in Wageningen. Via een oproep om foto’s in te zenden zijn zoveel mogelijk boekenkasten in beeld gebracht. Stadslab is bij het project betrokken om de verzamelde informatie op een digitaal, interactief platform bij elkaar te brengen en daarmee een mogelijkheid te bieden aan Wageningers om mee te doen aan het onderzoek.

Er werden veel foto’s met locaties ingestuurd. Naar aanleiding hiervan zijn er afgelopen januari bijeenkomsten geweest waar verschillende eigenaren van de minibibliotheken hun verhaal konden delen. Deze week zal ZinZin een onderzoeksvraag voorleggen bij studenten van het vak Academic Consultancy Training van de Wageningse Universiteit. Deze groep leerlingen zal richting het einde van de lente uit verschillende aanvragen een project kiezen waaraan zij voor enkele weken hun aandacht aan wijden. Een uitverkiezing zou een fraaie kans zijn de verhalen te gebruiken om sociaalmaatschappelijke thema’s zoals buurtcohesie en levendigheid op straat in Wageningen te onderzoeken.

ZinZin en Stadslab zullen tot die tijd niet stil zitten, maar verder werken aan het uitwerken van de storymap. Dat doen ze in samenwerking met de gemeente, die de online applicatie gemaakt heeft, en natuurlijk de betrokkenen van de boekenkasten, die door het delen van verhalen de storymap invullen. Werp via deze link maar eens een blik op de kaart!

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl