Ontwerp jouw duurzame wijk | Design your sustainable neigbourhood

8 december in de BBLTHK

Gezonder en duurzamer leven willen we allemaal. Maar is het ook mogelijk om dit te bevorderen door je eigen wijk anders in te richten? Dit hebben studenten van de WUR onderzocht voor diverse wijken in Wageningen.

Op vrijdag 8 december om 14:00 delen ze hun resultaten (in het Engels) en gaan ze hier graag met je over in gesprek. Begin november zijn studenten van de WUR gestart met een onderzoek naar het aanbod van voedsel en groen in de wijken Roghorst, Haverlanden, De Weiden, De Boomgaarden, Kortenoord en Nude. Op basis van veldwerk en interviews ontwikkelden zij ideeën en ontwerpen voor ruimtelijke aanpassingen in elke wijk, die een gezondere leefstijl en duurzamere voeding van inwoners kunnen bevorderen.

De resultaten van de studie zijn bedoeld om discussie over de leefomgeving te stimuleren en voorbeelden te geven van creatieve aanpassingen. Wil je je laten inspireren en/of deze aanpassingen in jouw wijk doorvoeren? Kom dan op vrijdag 8 december, om 14:00 naar de BBLTHK. Er worden zes presentaties in het Engels gegeven en na afloop (om 15:30) is er ruimte voor informele gesprekken in het Nederlands en Engels.

 

We all want to live a healthier and more sustainable life. But is it also possible to achieve this by changing your neighborhood design? Students from WUR have researched this for various neighborhoods in Wageningen.

They will share their results (in English) on Friday, December 8 at 2:00 PM and would be happy to discuss them with you. Starting early November, students from WUR analyzed the supply of food and greenery in the Roghorst, Haverlanden, De Weiden, De Boomgaarden, Kortenoord and Nude districts. Based on fieldwork and interviews, they developed ideas and designs for spatial interventions in each neighborhood that can promote a healthier lifestyle and more sustainable diet for

residents. The results of the study aim to stimulate discussion about the living environment and to provide examples of creative interventions. Would you like to be inspired and/or implement this establishment in your neighborhood? Then come to the BBLTHK on Friday, December 8 at 2:00 PM. Six presentations will be given in English and afterwards (at 3:30 PM) there will be room for informal conversations in Dutch and English.

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl