Proeftuin digitaal burgerschap voortvarend aan de slag

Sinds september zijn de bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen druk bezig met het opzetten van hun eigen proeftuinen op het gebied van digitaal burgerschap. Ondanks de coronabeperkingen doen zij hard hun best stappen te zetten, onder meer op het gebied van dataverzameling, de strijd tegen desinformatie en de digitale vaardigheden van nieuwkomers.

De proeftuin van de bblthk heet de Monitor van de Stad en heeft een citizen science-benadering. Inwoners van Wageningen verzamelen data over een voor hun relevant onderwerp en verwerken die data samen. In de publieksruimte van de bibliotheek worden hun resultaten visueel gemaakt op een groot scherm, zichtbaar voor iedereen. Sinds de start hebben mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn nieuwe partners aangehaakt, Thuis Wageningen en Wageningen Doet. Ook blijkt via de Wageningse universiteit, tevens samenwerkingspartner, een tool beschikbaar voor de visualisatie van de data.

Volledig bericht: bibliotheeknetwerk.nl

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl