Studententeams aan de gang met vraagstukken van bblthk

Verschillende studententeams van Wageningen University hebben zich ingezet op vraagstukken van de bblthk in Wageningen. Deze vraagstukken gingen over hoe de bblthk meer inclusief kan worden voor alle inwoners van de stad en hoe de bblthk verschillende groepen kan  betrekken en activeren. En dan vooral de studenten-community.

In het voorjaar van 2021 heeft de bblthk een subsidie gekregen van de Koninklijke Bibliotheek voor een proeftuin over digitaal burgerschap. In deze proeftuin wordt vormgeven aan het experiment “Monitor van de stad” waarbij een fysiek dashboard (groot scherm) in de publieksruimte van de BBLTHK komt, waarop bezoekers visualisaties zien van data geleverd door medeburgers (citizen science), visueel gemaakt op wijkniveau. Vragen die kunnen worden gesteld zijn: Hoe vervuild is de lucht rondom je huis of bedrijf? En hoe zit het met geluidsoverlast? Of de luchtvochtigheid? Biodiversiteit, veiligheid? Daar omheen kan tal van programmering ontwikkeld worden: Wat kun je met data? Wat is data? Hoe kun je data inzetten voor het goede, voor kritisch burgerschap? Voor het begrijpen en beïnvloeden van je eigen leefomgeving?

Volledig bericht op wur.nl

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl