Voedselrijke wijken

Omschrijving 

Een van de belangrijkste beleidsdoelen van het Wageningse stadsbestuur is het duurzamer en gezonder maken van het voedselsysteem. Daarom werd in 2021 de Wageningse Voedselagenda 2021-2030 gepubliceerd. Het doel van de Voedselagenda is het creëren van een gezonde, duurzame en inclusieve stad met een sterke sociale cohesie. Hierdoor ontstaat er een gezonde voedselomgeving met toegang tot gezond en duurzaam voedsel voor alle inwoners. Twee van de doelstellingen in deze Voedselagenda zijn ‘een gezonde voedselomgeving in Wageningen’ en ‘inwoners eten meer gezond en dichtbij geproduceerd voedsel’.

Binnen de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning van de Wageningen Universiteit denken ze graag mee aan het versterken van voedsel in de publieke ruimte.

Begin november 2023 zijn studenten gestart met een onderzoek naar het aanbod van voedsel en groen in de wijken Roghorst, Haverlanden, De Weiden, De Boomgaarden, Kortenoord en Nude. Op basis van veldwerk en interviews ontwikkelen zij ideeën en ontwerpen voor ruimtelijke aanpassingen in elke wijk, die een gezondere leefstijl en duurzamere voeding van inwoners kunnen bevorderen.

Kortom, studenten gaan samen met inwoners op zoek naar praktische oplossingen en interventies om te komen tot een voedselrijke wijk.

Staat jouw wijk er niet tussen, maar wil je wel een onderzoek starten over duurzame en gezonde veranderingen in de publieke ruimte? Mail dan naar stadslab@bblthk.nl.

Startvraag

Wat is een ruimtelijke aanpassing in verschillende Wageningse wijken, die een gezonde leefstijl en duurzame voeding van inwoners kan bevorderen?

Rol Stadslab 

Stadslab geeft een podium aan studenten en inwoners die praten over een voedselrijke wijk. Brengt mensen bijeen en stimuleert studenten om met praktische oplossingen en interventies te komen. Ook gaat Stadslab in gesprek over het vervolg van die onderzoek en de praktische implementatie ervan.

Resultaat

Op vrijdag 8 december zijn de resultaten in de BBLTHK gepresenteerd. Ook staan de resultaten op posters, die tot het einde van 2023 te bekijken zijn in de bibliotheek. Deze vind je achter de servicebalie, rechts van de tribune. Deze posters zijn bedoeld om de discussie over de leefomgeving te stimuleren en voorbeelden te geven van creatieve aanpassingen.

Voor opvolging van deze resultaten zijn Stadslab en de Wageningen Universiteit met elkaar in gesprek.

Interesse om hierover mee te denken? Mail dan naar stadslab@bblthk.nl.

Meer informatie

Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning

Voor de resultaten of inhoudelijke vragen, neem contact op met Gerrit Jan Carsjens.

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl