Voorlichtingsavond: Luchtkwaliteit in Wageningen

Er wordt landelijk al veel gemeten en gemonitord op het gebied van rook en luchtkwaliteit. Ben jij benieuwd naar de luchtkwaliteit in Wageningen? Kom dan naar de voorlichtingsavond op 31 oktober in de bblthk. De deur gaat om 19.30 uur open en iedereen is welkom.

De meeste systemen die rook en luchtkwaliteit meten en monitoren laten een heel abstract beeld zien en weinig detailniveau. Stadslab, Platform Duurzaam Wageningen, Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR slaan de handen ineen om de Wageningse luchtkwaliteit op buurtniveau nauwkeurig te monitoren.

Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat we sensoren plaatsen op verschillende plekken verspreid door Wageningen. We zijn dus op zoek naar een netwerk van mensen en partijen die graag deel willen nemen aan dit onderzoek. De aanschaf van een sensor is ongeveer € 50,- . De data zal verwerkt worden in samenwerking met WUR. Wil jij bijdragen aan ons onderzoek en een sensor installeren?

Kom dan naar onze voorlichtingsavond op 31 oktober in de bblthk. De deur gaat om 19.30 uur open en iedereen is welkom. We starten om 20.00 uur.

Over Stadslab
Stadslab Wageningen helpt je als inwoner van Wageningen bij het beantwoorden van vragen over jouw buurt. Er wordt heel veel gemeten en gemonitord, voor allerlei doelen. Die data is niet altijd even makkelijk te vinden of te krijgen. Wij helpen je met het verzamelen van gegevens voor je onderzoek. Ook helpen we je aan een podium voor de resultaten. Zo kun jij met de juiste data jouw plan of initiatief een stap verder brengen. Meer over het Stadslab? Kijk op de website www.stadslabwageningen.nl.

DOE MEE!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl