Wageningen Schoon

Omschrijving

“Wij willen het voor mensen makkelijk maken om zwerfafval op te ruimen”, zegt Hugo Hoofwijk van Wageningen Schoon. “Iedere eerste zondag van de maand organiseren we opschoonactiviteiten. Ook lenen we afvalgrijpers uit aan mensen die in hun eigen buurt zwerfaval willen rapen. En we krijgen regelmatig  aanvragen van studentenverenigingen of bedrijven het leuk vinden om samen een paar uurtjes op te ruimen – dan komen wij graag opdraven met een kar vol materialen.

We bereiken de inwoners van Wageningen via de Stad Wageningen en via socials, maar we zoeken naar meer bekendheid en meer verankering in de buurten. Wij weten hoeveel mensen met onze acties meedoen, en hoeveel mensen per buurt zo’n grijper in bruikleen hebben bijvoorbeeld. Maar het zou mooi zijn om onze gegevens te koppelen aan allerlei gemeentelijke gegevens over afval. Bijvoorbeeld hoeveel prullenbakken er staan en hoe vaak die geleegd worden; hoeveel zwerfafval er ligt en of dat verschilt per wijk.

Dan kun je gaan vergelijken en iets zeggen over wat het oplevert. Want zet het echt zoden aan de dijk? Hoeveel mensen hebben we nodig? En, ook heel belangrijk: hoe kunnen we die informatie gebruiken om meer mensen te prikkelen om mee te doen? Misschien is dat iets dat studenten voor ons kunnen uitzoeken!”

Startvraag

Hoeveel mensen hebben we nodig om Wageningen schoon te houden? En hoe vinden we die?

Rol Stadslab:

Stadslab heeft Wageningen Schoon in contact gebracht met de juiste mensen bij de gemeente om de data over afval te mogen inzien, te visualiseren en publiek toegankelijk te maken.

Resultaat:

Zie ook:

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl