Waterkwaliteit Binnenveld

 

HELP MEE OM DE WATERKWALITEIT TE METEN IN HET BINNENVELD

 

 

Startvraag 

Voldoet de waterkwaliteit in het Binnenveld aan de doelen van Kaderrichtlijn Water?

Omschrijving 

‘Mooi Binnenveld stelt zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 90 hectare waarvan 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc.’ 

Mooi Binnenveld wil graag een mooi Binnenveld en dus ook een biodivers Binnenveld. Een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater is daar belangrijk voor. Maar hoe staat het ervoor met de waterkwaliteit?

Mooi Binnenveld heeft behoefte aan meer informatie over de waterkwaliteit in het Binnenveld. Het vermoeden bestaat dat de waterkwaliteit in het Binnenveld niet voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Maar is die aanname correct? Misschien is de kwaliteit juist heel goed?

Op basis van deze vraag is er een eerste contact geweest het Waterschap. Hierop is er verwezen naar de site van het Waterschap en de route naar de juiste cijfers, hieronder ook link naar de data van Waterschap. Het is echter moeilijk grip te krijgen op de cijfers en of op basis van de gepubliceerde cijfers wat gezegd kan worden over de actuele stand van waterkwaliteit.

De samenwerking met Waterschap wordt opgezocht om te ontdekken of we tot iets kunnen komen waarbij het duidelijk is hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden: hoe goed is de waterkwaliteit in het Binnenveld? Daarnaast zou het mooi zijn wanneer er tot iets gezamenlijk, bijvoorbeeld een dashboard, kan komen waarbij de kwaliteit van het Binnenveld goed gemonitord wordt en ook niet-experts kunnen zien of acties en beleid bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Nog mooier wordt het als Mooi Binnenveld zelf kan bemonsteren. De wens is om eens per jaar met een grote groep bewoners of omwonenden het Binnenveld in te gaan en watermonsters te nemen in samenwerking met Milieu en Natuur.

Meld je aan

Meld je dus aan en zoek een plas, beek, sloot, kanaal, gracht of ven uit bij jou in de buurt. En vergelijk de waterkwaliteit door op meerdere plekken bij jou in de buurt te gaan meten. Je kunt je aanmelden via: https://www.vangdewatermonsters.nl/burgerwetenschapper

Rol Stadslab 

Stadslab helpt bij het vinden en ontsluiten van de juiste data en het organiseren van wateronderzoek door inwoners. Daarnaast verbindt Stadslab partijen en verbreedt het gesprek en de samenwerking tussen de verschillende groepen.

Resultaat 

Onderzoekt loopt nog.

Meer informatie 

Mooi Binnenveld

https://mooibinnenveld.nl/

Data waterkwaliteit Binnenveld

https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/wkp.webapplicationk

Waterkwaliteitsgegevens van waterschap Vallei en Veluw(en van alle andere WS). Onder het kopje Data/Waterkwaliteitsmetingen chemie/Basisgegevens/Meetgegevens per jaar de gegevens opzoeken. De code van waterschap Vallei en Veluwe is NL43.

Meer info over zelf bemonsteren van de waterkwaliteit, Natuur en Milieu in samenwerking met NIOO-KNAW. https://www.vangdewatermonsters.nl/burgerwetenschapper

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl