Waterkwaliteit Binnenveld

Startvraag 

Voldoet de waterkwaliteit in het Binnenveld aan de doelen van Kaderrichtlijn Water?

Omschrijving 

‘Mooi Binnenveld stelt zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 90 hectare waarvan 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc.’ 

Mooi Binnenveld wil graag een mooi Binnenveld en dus ook een biodivers Binnenveld. Een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater is daar belangrijk voor. Maar hoe staat het ervoor met de waterkwaliteit?

Met deze vraag in het achterhoofd zijn er afgelopen zomer 25 bewoners en/of omwonenden het Binnenveld in gegaan om watermonsters af te nemen in samenwerking met Milieu en Natuur. Zij keken in de zomerperiode naar oa. De helderheid van het water, naar waterplanten en -dieren, en stuurden de watermonsters naar het NIOO in Wageningen.

Rol Stadslab 

Stadslab helpt bij het vinden en ontsluiten van de juiste data en het organiseren van wateronderzoek door inwoners. Daarnaast verbindt Stadslab partijen en verbreedt het gesprek en de samenwerking tussen de verschillende groepen.

Resultaat 

De resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit in het Binnenveld zijn te vinden op de website van Mooi Binnenveld. Klik hier om deze te bekijken.

Voor een gedetailleerd overzicht van de waterkwaliteit binnen én buiten Wageningen verwijzen we je graag naar de kaart van Natuur en Milieu of klik op de kaart hieronder.

 

Meer informatie 

Mooi Binnenveld

Waterkwaliteitsportaal

Waterkwaliteitsgegevens van waterschap Vallei en Veluw (en van alle andere WS). Onder het kopje Data/Waterkwaliteitsmetingen chemie/Basisgegevens/Me

etgegevens per jaar de gegevens opzoeken. De code van waterschap Vallei en Veluwe is NL43.

Meer info over zelf bemonsteren van de waterkwaliteit, Natuur en Milieu in samenwerking met NIOO-KNAW.

Doe mee!

Heb jij een idee of een vraag? Stuur Bastian een bericht, dan kijken we samen wat voor jou de beste volgende stap is.

stadslab@bblthk.nl