Eerste Stadslabprojecten gaan van start

“Het is mooi om te zien dat de eerste Stadslab-projecten vorm krijgen”, vertelt Bastian de Pooter, projectleider van het Stadslab Wageningen. Er liggen drie mooie vragen die waarschijnlijk een vervolg krijgen. “Het is nog even puzzelen om de maatschappelijke vragen te vertalen in goede onderzoeksvragen. Maar dat gaat lukken.”

Initiatievenkaart Wageningen

Met Stadslab werken we nu aan een initiatievenkaart: een kaart van Wageningen waarop je kunt zien wat er waar gebeurt. Mét links naar meer informatie, een eigen website bijvoorbeeld, en contactgegevens. De kaart komt binnenkort beschikbaar op deze website.

Wageningen Schoon

peukenrapen

Wageningen Schoon is een burgerinitiatief om zwerfafval op te ruimte. Maar hoe veel mensen zijn er nodig om Wageningen te houden? En hoe vind je die? Stadslab bracht Wageningen Schoon in contact met de juiste mensen bij de gemeente om de data over afval te mogen inzien, te visualiseren en publiek toegankelijk te maken.

Nieuwe website Stadslab

Een nieuwe naam én een nieuwe website voor de Wageningse ‘Monitor van de stad’: Stadslab Wageningen. Op 24 februari wordt Stadslab Wageningen gelanceerd, met een feestelijke aftrap in de bblthk.

Zon op dak

‘Zon op Dak’ is een interactief dashboard waarin je allerlei gegevens kunt opzoeken over zonnepanelen in Wageningen. Stel je wilt een buurtinitiatief starten rond zonne-energie op onbenutte daken in jouw buurt bijvoorbeeld. Dan is dit dashboard een start om je plan concreter te maken en te onderbouwen. Een mooi voorbeeld van waar Stadslab je mee zouden kunnen helpen.

Eetbaar Kortenoord / Edible Kortenoord

Hoe kunnen we in Nieuw Kortenoord zelf voedsel verbouwen? In het najaar heeft een projectgroep met vier studenten zich gebogen over de kansen voor een ‘eetbare wijk’. Niet eenvoudig, want de hele wijk is volgepland met woningen, er is weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Toch zijn ze met hele leuke en praktische voorstellen gekomen. Zo kan samenwerking van een maatschappelijke organisatie en een studentengroep tot mooie resultaten leiden.

Proeftuin digitaal burgerschap voortvarend aan de slag

Sinds september zijn de bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen druk bezig met het opzetten van hun eigen proeftuinen op het gebied van digitaal burgerschap. Ondanks de coronabeperkingen doen zij hard hun best stappen te zetten, onder meer op het gebied van dataverzameling, de strijd tegen desinformatie en de digitale vaardigheden van nieuwkomers.

Studententeams aan de gang met vraagstukken van bblthk

Proeftuin digitaal burgerschap

Verschillende studententeams van Wageningen University hebben zich ingezet op vraagstukken van de Wageningse bibliotheek, de BBLTHK. Deze vraagstukken gingen over hoe de bibliotheek meer inclusief kan worden voor alle inwoners van de stad;

Proeftuinen digitaal burgerschap bekend

De bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen gaan de komende maanden aan de slag als proeftuin op het gebied van digitaal burgerschap. De vijf bibliotheken richten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren.

Beelden van Wageningen

Als je door Wageningen loopt of fietst zie je veel beeldende kunst. In de straten, aan muren, in parkjes en op pleinen. Beelden van Wageningen verzamelt ze op een website. Op de website Beelden van Wageningen worden nu bijna 300 van die beelden beschreven en er komen steeds nieuwe bij: de titel, waar ze staan, wie het heeft gemaakt, en wat er verder bekend is over de kunstenaar en het kunstwerk.